Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1) «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» 2) Εργαστήρια «Μικροοικονομικής ΙΙ» & «Μακροοικονομικής ΙΙ». Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μέχρι 24-10-2019 αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον Αχαΐας, ΤΚ: 26504. Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, , 2610/969960, fax: 2610/997622, ιστότοπος: http://www.econ.upatras.gr, e-mail: econ-secr@upatras.gr

Με Μια Ματιά