Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Υ) 4ου εξαμήνου 2) Ιστορία Τέχνης ΙΙ (Ε) 2ου εξαμήνου 3) Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (Υ) 6ου εξαμήνου 4) Πολιτισμική Ανθρωπολογία και Ζητήματα Εκπαίδευσης (Ε) 2ου εξαμήνου 5) Δραστηριότητες από τον Κόσμο της Φυσικής για το Νηπιαγωγείο (Ε) 6ου εξαμήνου 6) Διδακτική της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. (Ε) 6ου εξαμήνου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε., να υποβάλουν μέχρι 31/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτησή τους, δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και στο e-mail που αναγράφονται: Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 2610/969310, 969306, fax: 2610/997672, ιστότοπος: ecedu.upatras.gr, e-mail: graecedu@upatras.gr

Με Μια Ματιά