Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Τομέας Μαιευτικής και Νεογνολογικής Φροντίδας, Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα και Ενδοοικογενειακή Βία στην Κύηση». Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Μαιευτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας που προσδιορίζεται ως το αντίστοιχο του διεθνώς ισχύοντος όρου Midwifery Care. Αφορά τη δια βίου μαιευτική φροντίδα και την επιστημονική περιοχή της ενδοοικογενειακής βίας στην κύηση. Ημερομηνία λήξης υποβολών: 6/11/2019. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ». https://apella.minedu.gov.gr/

Με Μια Ματιά