Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

Την ειδική επιτροπή που θα αναλάβει την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΥΕ Εργατών της προκήρυξης 4Κ/2018 όρισε με απόφασή του ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, κ. Ιωάννης Καραβοκύρης.

Υπνεθυμίζεται ότι με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό επιλέγονται 103 υπάλλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εργαστούν στους εξής φορείς:

  • ΕΥΔΑΠ
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Α.Ε.ΔΙ.Κ.
  • Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου
  • Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας
  • Οίκο του Ναύτου
  • πηγη https://workenter.gr/
Με Μια Ματιά