Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ψηφιακή υγεία, EU4Health και εκσυγχρονισμός συστημάτων υγείας
Κατάσταση της υγείας, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας
Βρυξέλλες,
Κύριο Γεώργιο Αρκτούρο
ask+request-12052-f1421bdb@asktheeu.org
Κύριε Αρκτούρε,
Σας ευχαριστούμε για το ηλεκτρονικό μήνυμά σας της 21ης Οκτωβρίου 2022 προς την
επίτροπο κα Κυριακίδου, το οποίο εστάλη στη μονάδα μου για να απαντήσει. Στο
ηλεκτρονικό μήνυμά σας περιγράφετε ορισμένες εμπειρίες που είχατε με το ελληνικό
σύστημα υγείας και θέσατε διάφορες ερωτήσεις στην Επιτροπή.
Λυπάμαι πολύ που ακούω την περιγραφή των γεγονότων που συνέβησαν στην κα Αμαλία
Καλυβίνου. Δυστυχώς, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσω ότι, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης1
, ο καθορισμός των πολιτικών υγείας και οι όροι οργάνωσης και
παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης αποτελούν εθνική αρμοδιότητα.
Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε αποφάσεις εθνικών
αρχών ή παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τη διαχείριση των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων περιπτώσεων σε νοσοκομεία
ή άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά με τα κράτη μέλη τα οικονομικά, κοινωνικά και
δημοσιονομικά τους προγράμματα, ώστε να είναι δυνατή η ανάλογη ανάληψη δράσης σε
εθνικό επίπεδο. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Για την Ελλάδα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας περίθαλψης και, γενικότερα, της πρόσβασης23
. Η
ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας με σκοπό την
ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας4
. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συζητά με τις ελληνικές αρχές την
πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο της παρακολούθησης και
της εφαρμογής του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=el
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0508&from=EN
4 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/nrrp_greece_2_0_greek_280721.pdf
Τέλος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Πολίτη της χώρας σας. Τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:
Χαλκοκονδύλη 17, GR – 10432 Αθήνα
Τηλ.:+30 213 1306 600
Φαξ:+30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr
Ελπίζω ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες.
Με εκτίμηση,
Ηλεκτρονική υπογραφή
Maya Matthews
Προϊσταμένη Διοικητικής Μονάδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.

Με Μια Ματιά