Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

Απο τον Φιλιππο Καρακωστα

Γνωρίζοντας προσωπικα το εργο του Χαμόγελου του Παιδιού απο τον πρώτο χρονο λειτουργίας του …. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως ενα κράτος που δεν κανει αυτα που οφείλει  συμπεριφέρεται με αυτήν την παραλογή λογική ;;

Το  ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ουσιαστικά  αντικαθιστά  μερος της  κοινωνικής πολιτικής  του κράτους και το ευχαριστώ ειναι … να βάλετε και να οδηγηθεί προς το κλείσιμο  ;;;

Απαράδεκτο ειναι το λιγότερο που μπορούμε να πουμε … ελπίζοντας σε λύση του προβλήματος ..

Το κείμενο του Ψηφίσματος

Ζητάμε την κατάργηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β’ 2302/11-05-2022) και του Νόμου Νόμου Υπ’ αριθμ.:4921 (Άρθρο 67)

 Της κοινής Υπουργικής Απόφασης 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β’ 2302/11-05-2022) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 του Νόμου Υπ’ αριθμ.:4921 (Άρθρο 67) Όροι Λειτουργίας φορέων Κοινωνικής Προστασίας και σχετικές κυρώσεις
Ζητάμε την κατάργηση γιατί υπάρχουν σοβαρές και εμπεριστατωμένες επιστημονικά και νομικά ενστάσεις του Οργανισμού σε αυτά.

Συγκεκριμένα άρθρα των παραπάνω (Κοινή Υπουργική Απόφαση 40494/3.5.2022 και Νόμος 4921/2022) ουσιαστικά μεθοδεύουν σήμερα το κλείσιμο των Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας του Οργανισμού μας και άμεσα των Σπιτιών Μόνιμης διαβίωσης καθώς και άλλων χώρων ποιοτικής φιλοξενίας παιδιών στη χώρα.

Ποιότητα που για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποδεικνύεται από σειρά εθνικών και διεθνών ερευνών και εκθέσεων αλλά και από την εξέλιξη και πορεία των 1.037 παιδιών που έχουν μεγαλώσει σε αυτά.

Η απόφαση λαμβάνεται στον βωμό της αποϊδρυματοποίησης, την οποία φυσικά υποστηρίζει πρώτο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έμπρακτα, αποδεδειγμένα και διαχρονικά στα 27 χρόνια δράσης του και λειτουργίας των Σπιτιών του, μέσα από πολλές ενέργειες όπως η προώθηση υιοθεσιών και αναδοχών μέσω του κρατικού μηχανισμού, επανενώσεων παιδιών με τους βιολογικούς τους γονείς κ.λπ.

Ζητάμε την κατάργηση γιατί, βάσει της κοινής Υπουργικής Απόφασης 40494/3.5.2022,:

 ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι δομές παιδικής προστασίας του Δημοσίου και της Εκκλησίας, παρά ΜΟΝΟ οι ιδιωτικοί φορείς – καταστρατηγείται το θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών για ισότητα
 Δίνεται τεράστια βαρύτητα στις κτηριολογικές προδιαγραφές και ελάχιστη στις προδιαγραφές στελέχωσης και κοινωνικής ένταξης των παιδιών
 Οι κτηριολογικές προδιαγραφές που προβλέπονται είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να εφαρμοστούν στα Σπίτια μας και ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ η εφαρμογή τους θα μετέτρεπε τους χώρους σε ιδρυματικού τύπου μονάδες – Ακόμα και τα 2 κτίρια που έχουν παραχωρηθεί από το ΕΚΚΑ στον Οργανισμό μας (Καρέας και Καλαμαριά) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές
 Τα νέα σπίτια πρέπει να βρίσκονται εντός αστικού ιστού. (Άρθρο 6/1)
 Προβλέπεται χώρος αναρρωτηρίου με δύο κλίνες κατάλληλα εξοπλισμένο για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλευτικής φροντίδας και γραφείο ιατρού εξεταστήριο. (Άρθρο 7/2.7)
 Χώροι Υγιεινής: προβλέπονται 2 πλήρη μπάνια / 8 παιδιά, 2 πλήρη μπάνια / 8 παιδιά του ίδιου φύλου (Άρθρο 7) – Ενδεικτικά: Σε ένα σπίτι με 20 παιδιά (8 παιδιά και 12 εφήβους διαφορετικού φύλου) θα χρειαζόμαστε 6 πλήρη μπάνια με το κάθε ένα να βρίσκονται δίπλα σε κάθε δωμάτιο! (Άρθρο 7/2.2)
 Οι συναντήσεις γονέων – παιδιών προβλέπεται να πραγματοποιούνται εντός του χώρου! (Άρθρο 7/2.8)
 Θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων ως προς τη διαχείριση του αιτήματος της φιλοξενίας κάθε παιδιού (άρθρο 9)
 Διαφοροποιείται η κατηγοριοποίηση αδειοδότησης των σπιτιών μας από «Σπίτια» σε «Χώροι Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας»
 Η οικογενειακή αποκατάσταση έχει γίνει αριθμός και όχι φροντίδα για το τραυματισμένο παιδί!
 Οι προνοιακές δομές και υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες!
 Προωθείται η ημιαυτόνομη διαβίωση για παιδιά άνω των 15 ετών, που έχουν στερηθεί μια υγιή οικογένεια, έχουν βιώσει καταστάσεις εγκατάλειψης, παραμέλησης και κακοποίησης και δεν μπορούν να αποκατασταθούν μέσω του θεσμού της αναδοχής ή υιοθεσίας. / Έχουμε σοβαρές ενστάσεις βάσει της πολυετούς εμπειρίας μας και της καθημερινής συναναστροφής μας με τα έφηβα παιδιά που μεγαλώνουν και μεγάλωσαν στα Σπίτια μας.

Ζητάμε την κατάργηση γιατί, γιατί βάσει του Νόμου 4921/2022 (Άρθρο 67),:

 Παρ. 2: Δίνεται μεγάλη έμφαση στις κτιριακές υποδομές
 Παρ.5:  Γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ δημοσιών και ιδιωτικών φορέων ως προς την εφαρμογή του μέτρου
 Παρ. 6:  προβλέπεται το κλείσιμο των Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τα οποία λόγω έλλειψης σχετικής πρόβλεψης δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Παράλληλα, προβλέπεται παράλληλα με το κλείσιμο και η επιβολή ποινής φυλάκισης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και οικονομικό (βλ.παρ.8)
 Παρ. 8, 9, 10: χαρακτηρίζονται αντισυνταγματικά, βάσει της άποψης Εισαγγελέων, Νομικών, Καθηγητών. Επιγραμματικά και μεταξύ άλλων:

1. οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους
2. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
3. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
4. αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας του φορέα με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του / την ανακλητική απόφαση εκδίδει και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων.
5. το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται με απόφασή του να αντικαθιστά προσωρινά τα όργανα της Διοίκησής τους, τάσσοντας στην προσωρινή Διοίκηση συγκεκριμένα καθήκοντα και προθεσμία για την εκλογή νέας Διοίκησης.

Ζητάμε την κατάργηση γιατί:

 ο κρατικός μηχανισμός πρόνοιας είναι ανέτοιμος και αδύναμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες
 Δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη παρέμβαση και την οικογενειακή στήριξη ώστε να εξαλειφθεί η ανάγκη της ιδρυματικής φροντίδας
 Γίνονται όλα γρήγορα και χωρίς την απαραίτητη συμμετοχή  όλων  των εμπλεκόμενων και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση
 Πρέπει το ενδιαφέρον να επικεντρωθεί στην ουσία και όχι στην εξαγωγή δεδομένων που  κινούν εντυπώσεις

Υποβολή

Εκκαθάριση φόρμας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.

Με Μια Ματιά