Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

Ανακοίνωση Δήμου Ελευσίνας για την τις “έξυπνες” κοινότητες :

9 Μαρτίου 2022- Ο Δήμος Ελευσίνας ανακηρύχτηκε ανάμεσα στις21 “έξυπνες” κοινότητες του 2022 από το Διεθνές Φόρουμ Έξυπνης Κοινότητας «IntelligentCommunityForum – ICF», ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων και περιφερειών.
Στόχος του ICF είναι να βοηθήσει τις κοινότητες στη μετάβασή τους προς την ψηφιακή εποχή, να βρουν ένα νέο δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κοινοτήτων που δημιουργεί ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, αντιμετωπίζει κοινωνικές προκλήσεις και εμπλουτίζει την ποιότητα της ζωής.
Η διάκριση αυτή είναι το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας προσπαθειών που ξεκίνησαν το 2019 με την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (www.smartelefsina.gr) για τη μετάβαση του δήμου στην κοινότητα των “έξυπνων” πόλεων.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μας αναγνωρίζουν ως κοινότητα Smart21», δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόμου. «Η διάκριση αυτή προβάλει τη συλλογική προσπάθεια του Δήμου μας η οποία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνεργασία και την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η υψηλού κύρους αυτή διάκριση αναγνωρίζει αφενός τις προόδους που έχει σημειώσει ο Δήμος Ελευσίνας τα τελευταία χρόνια, και αφετέρου την ισχυρή βούληση μας για την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών και την προώθηση της καινοτομίας προς όφελος των Δημοτών μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο».
Συνεργασία Δήμου Ελευσίνας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης έχει δημιουργηθεί, προς αυτή την κατεύθυνση, σχέδιο δράσεων και έχει υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση άνω του 1,5 εκ. ευρώ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
Παράλληλα, έχει γίνει δημοσίευση δύο ερευνητικών διατριβών των προτεινόμενων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας σε επιστημονικά διεθνή συνέδρια, στην Τσεχία και στην Αθήνα, με συμμετοχή́ τηςερευνητικήςομάδαςτουΕΜΠκαιτης ομάδας έργου του Δήμου Ελευσίνας.
«Ο Δήμος Ελευσίνας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στοχεύουν κατ’ αρχήν σε πολιτικές που θα ενισχύσουν το αίσθημα του ανήκειν, σε μία πόλη στην οποία αλλάζουν ταχύτατα τόσο το δομημένο περιβάλλον της όσο και οι άνθρωποί της, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τις νέες τεχνολογίες, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης, καθώς και την πράσινη και καινοτόμα επιχειρηματικότητα.Σε αυτή την κατεύθυνση και με υψηλό αίσθημα ευθύνης εργάζονται οι ερευνητές της Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΜΠ», σημειώνει ο κ. Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο επιστημονικός Υπεύθυνος από την πλευρά του Δήμου Ελευσίνας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κύριος Αθανάσιος Μαυρογιάννης δήλωσε, «Η συγκεκριμένη διάκριση του Δήμου μας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, της επιστημονικής μελέτης που εκπονείται σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π., των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά και του σχεδιασμού για την σταδιακή μετάβαση του Δήμου μας στην κοινότητα των «έξυπνων» πόλεων. Θερμά Συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάζονται για την επίτευξη των στόχων στα πλαίσια της Προγραμματικής με το Ε.Μ.Π.»
Σημαντικές δράσεις
Στις ευρύτερες δράσεις μετάβασης του Δήμου Ελευσίνας στις “έξυπνες πόλεις” συγκαταλέγεται επίσης το “StartupNowForum”, το οποίο υλοποιήθηκε στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, τον Οκτώβριου του 2021 με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε Κέντρο Καινοτομίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας με τη συμμετοχή: 500 συμμετεχόντων, 200 Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, 107 ομιλητών μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτών, 17 workshops καθώς και 100 δομών υποστήριξης & ερευνητικών κέντρων.
Με τη συμμετοχή των Δήμων του Θριάσιου Πεδίου καθώς και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, διοργανώνεται και το “ThriesInnovationHub” με στόχο τη μετάβαση των τοπικών κοινοτήτων (πολιτών & μαθητών) και επιχειρήσεων στην εποχή της 4ης ΒιομηχανικήςΕπανάστασης. Ο κόμβος καινοτομίας φιλοξενεί μία σειρά από καινοτόμες δράσεις:
• Hackathon – μαθητικόςδιαγωνισμός καινοτομίας
• Business Education – εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρήσεων
• Business Gate – πλατφόρμα δικτύωσης επιχειρήσεων
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387). Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι ΔήμοιΜάνδρας-Ειδυλλίας, ΕλευσίναςκαιΑσπροπύργουκαιτο επιμελητήριο Πειραιά, ενώ Φορέας καινοτομίας είναι η MantisBusinessInnovation.
Διαγωνιστική διαδικασία των 21 “έξυπνων κοινοτήτων” του 2022
Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν μεγάλες και μικρές κοινότητες από όλο τον κόσμο από τις οποίες υποβλήθηκαν στρατηγικά σχέδια και απαντήσεις σε ερωτηματολόγια για τη μετάβαση στις “έξυπνες κοινότητες”. Μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια το ICF επέλεξε 21 φιναλίστ με τη δυνατότητα να γίνουν μία από τις κορυφαίες 7 έξυπνες κοινότητες της χρονιάς του Φόρουμ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο του 2022 με βάση τους εξής 6 παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική επιτυχία σήμερα:
1. Διασύνδεω(connect)
2. Εργάζομαι (work)
3. Innovate (Καινοτομώ)
4. Engage (συμμετέχω)
5. Include (συμπεριλαμβάνω)
6. Sustain (υποστηρίζω)
Η κατάκτηση μιας θέσης μεταξύ των κοινοτήτων «Smart21» της χρονιάς θεωρείται τιμητική διάκριση καθώς και το πρώτο βήμα μιας μεγαλύτερης αναγνώρισης ως μια Ευφυής Κοινότητα που βρίσκεται σε θέση να ευημερήσει στην ευρυζωνική οικονομία.

https://www.palmosnews.gr/90505/dimo

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.

Με Μια Ματιά