Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

Πειραιάς, 05/08/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπερδέσμευση 1,4 εκατ. ευρώ συμβάλει στην έγκριση όλου του επενδυτικού
ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader του Δικτύου Συνεργασίας

Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής
Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρης
Οδ. Παπαγιαννίδης, ενέκρινε πρόσθετη υπερδέσμευση ιδιωτικών
επενδύσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ύψους 1,4 εκατ.
ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν επιχειρήσεις κυρίως τουρισμού και
μεταποίησης στο Αγκίστρι, την Αίγινα, την Σαλαμίνα, την Ύδρα, τις
Σπέτσες, τα Κύθηρα, τον Πόρο και την περιοχή της Τροιζηνίας –
Μεθάνων.
Με την παραπάνω έγκριση, επιτυγχάνεται η ένταξη όλου του επενδυτικού ενδιαφέροντος που
εκδηλώθηκε στη 1 η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER το
2019 και δημιουργείται επιχειρηματική κινητοποίηση περίπου 6,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ιδιωτικού
χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής.
Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης,
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών και τόνισε πως το ποσό της
υπερδέσμευσης θα δώσει μεγάλη ώθηση στην τοπική κοινωνία της Π.Ε Νήσων Αττικής, καθώς θα
υλοποιηθούν σημαντικά έργα ανάπτυξης ιδιωτικού χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER και Δήμαρχος Αίγινας, κος Ιωάννης Ζορμπάς, δήλωσε με τη
σειρά του πως κατόπιν της θετικής αυτής έκβασης, τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό του Δικτύου
είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την υλοποίηση των νέων επενδύσεων και έδωσε το στίγμα ότι “όταν
υπάρχει σύμπνοια και συνεννόηση μεταξύ των φορέων μπορούν κάθε φορά να δίνονται οι λύσεις που
η κοινωνία απαιτεί”.
Έχουν ήδη δρομολογηθεί από τα στελέχη του Δικτύου οι διαδικασίες ενημέρωσης των δικαιούχων των
θετικά αξιολογημένων προτάσεων, αναφορικά με τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
για την υπογραφή των συμβάσεων.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής έχοντας προκηρύξει 4 προσκλήσεις είναι σε
διαδικασία πληρωμών και υλοποίησης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος
CLLD/LEADER. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης και ξεκινάει η
διαδικασία υλοποίησης των δημοσίων έργων της Αλιείας.
Κλείνοντας, το τελευταίο χρονικά αντικείμενο προσκλήσεων το οποίο θα ενεργοποιηθεί σύντομα,
αφορά την πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων για τους Αλιείς και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς

=========================================

Πειραιάς, 05/08/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπερδέσμευση 1,4 εκατ. ευρώ συμβάλει στην έγκριση όλου του επενδυτικού
ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader του Δικτύου Συνεργασίας

Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής
Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρης Οδ.
Παπαγιαννίδης, ενέκρινε πρόσθετη υπερδέσμευση ιδιωτικών
επενδύσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.
Οι επενδύσεις αφορούν επιχειρήσεις κυρίως τουρισμού και μεταποίησης
στο Αγκίστρι, την Αίγινα, την Σαλαμίνα, την Ύδρα, τις Σπέτσες, τα
Κύθηρα, τον Πόρο και την περιοχή της Τροιζηνίας – Μεθάνων.
Με την παραπάνω έγκριση, επιτυγχάνεται η ένταξη όλου του επενδυτικού
ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στη 1η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος
CLLD/LEADER το 2019 και δημιουργείται επιχειρηματική κινητοποίηση περίπου 6,5 εκατ. ευρώ για
επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής.
Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης,
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών και τόνισε πως το ποσό της
υπερδέσμευσης θα δώσει μεγάλη ώθηση στην τοπική κοινωνία της Π.Ε Νήσων Αττικής, καθώς θα
υλοποιηθούν σημαντικά έργα ανάπτυξης ιδιωτικού χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER και Δήμαρχος Αίγινας, κος Ιωάννης Ζορμπάς, δήλωσε με τη σειρά
του πως κατόπιν της θετικής αυτής έκβασης, τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό του Δικτύου είναι
έτοιμοι να υποστηρίξουν την υλοποίηση των νέων επενδύσεων και έδωσε το στίγμα ότι “όταν υπάρχει
σύμπνοια και συνεννόηση μεταξύ των φορέων μπορούν κάθε φορά να δίνονται οι λύσεις που η κοινωνία
απαιτεί”.
Έχουν ήδη δρομολογηθεί από τα στελέχη του Δικτύου οι διαδικασίες ενημέρωσης των δικαιούχων των
θετικά αξιολογημένων προτάσεων, αναφορικά με τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
για την υπογραφή των συμβάσεων.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής έχοντας προκηρύξει 4 προσκλήσεις είναι σε
διαδικασία πληρωμών και υλοποίησης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος
CLLD/LEADER. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης και ξεκινάει η διαδικασία
υλοποίησης των δημοσίων έργων της Αλιείας.
Κλείνοντας, το τελευταίο χρονικά αντικείμενο προσκλήσεων το οποίο θα ενεργοποιηθεί σύντομα, αφορά
την πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων για τους Αλιείς και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς

=====================================

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΟΤΔ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2020
1η υπερδέσμευση
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 Ιδιωτικές Παρεμβάσεις
Α/Α Πράξη Περιοχή
Παρέμβασης Συνολικό Κόστος ΔΔ Πράξης
1
Ίδρυση: Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια
τεσσάρων (4) κλειδιών, κτίριο (1), δωμάτια (8),
κλίνες (16) στις Σπέτσες
Σπέτσες 230.957,49 150.122,36
2
Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου Aianteion Bay στην
Σαλαμίνα Σαλαμίνα 270.309,96 175.701,46
3
Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακού καταλύματος
στον Πόρο Πόρος 131.486,62 85.466,29
4
Κατασκευή συγκροτήματος ενοικιαζόμενων
δωματίων με πισίνα στον Πόρο Πόρος 595.200,00 386.879,98
5
Ανέγερση νέας μονάδας παραγωγής παξιμαδιών
στα Πιτσινιάνικα Κυθήρων Κύθηρα 247.315,32 185.486,49
6
Ίδρυση παγωτοπωλείου – ζαχαροπλαστείου στον
Ποταμό Κυθήρων Κύθηρα 39.321,22 29.490,90
7
Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρτοποιείου στα
Κύθηρα Κύθηρα 247.223,49 185.417,61
8
Ανέγερση και κατασκευή 4ων τουριστικών
επιπλωμένων κατοικιών 14 κλινών στα
Βαμβακαράδικα Κυθήρων ΔΔ Αρωνιάδικων
Κύθηρα 291.920,95 189.748,60
9
Ίδρυση δυο νέων τουριστικών επιπλωμένων
κατοικιών και 10 κλινών στο Κατούνι Κυθήρων
ΔΔ Λιβαδίου
Κύθηρα 299.375,19 194.593,86
10 Εκσυγχρονισμός καταλύματος στα Κύθηρα Κύθηρα 47.025,56 30.566,53
11 Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου στα Κύθηρα Κύθηρα 93.598,09 60.838,74
12
Υπό ίδρυση τουριστική ατομική επιχείρηση
εκμετάλλευσης επιπλωμένων διαμερισμάτων
κατηγορίας 3 κλειδιών στα Κύθηρα
Κύθηρα 258.531,58 168.045,51
13 Τουριστικό κατάλυμα στα Κύθηρα Κύθηρα 164.955,10 107.220,80
14 Εκσυγχρονισμός οινοποιείου στα Κύθηρα Κύθηρα 209.203,98 156.902,97
15
Κατασκευή τυποποιητηρίου, εκθετηρίου μελιού
με πολυχώρο εκπαίδευσης και παρουσιάσεων στα
Κύθηρα
Κύθηρα 283.536,26 212.652,18
16 Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου στα Κύθηρα Κύθηρα 369.205,50 276.904,12
17 Εκσυγχρονισμός ελαιουργικού συνεταιρισμού στα
Κύθηρα Κύθηρα 201.662,31 151.246,72
18 Εκσυγχρονισμός τοπογραφικών υπηρεσιών στα
Κύθηρα Κύθηρα 14.155,00 5.662,00
19 Σημαντικός εκσυγχρονισμός ξυλουργείου με νέες
υποδομές στα Κύθηρα Κύθηρα 220.281,03 88.112,40
20 Εκσυγχρονισμός επιπλωμένων διαμερισμάτων
στην Αγία Μαρίνα Αίγινας Αίγινα 97.725,08 63.521,25
21 Ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στο
Αγκίστρι Αγκίστρι 51.127,33 33.232,76
4.364.117,06 € 2.937.813,53 €

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.

Με Μια Ματιά