Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαλαμίνα 21-2-2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Αρ.Πρωτ: – 3850 –
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 ης Συνεδρίασης (ΤΑΚΤΙΚΗ)
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του N.4555/
2018, να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαλαμίνος , την 25 ην Φεβρουαρίου 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα 19.00
στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα :
1.- Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00€ από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων τους.
2.- Παραχώρηση για αθλητική χρήση της κοινής αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αιαντείου και του Γυμνασίου
Αιαντείου .
3.- Συγκρότηση Επιτροπών με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221
του Ν.4412/2016 (για το έτος 2020).
4.- Κήρυξη ως έκπτωτου ή μη , της εταιρείας “PC LAB AΛΑΜΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ».
5.- Καθορισμός περιεχομένου προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη
του Δημότη και της επιχείρησης στον Δήμο Σαλαμίνας .
6.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
7.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΊΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ».
8.- Επικαιροποίηση της 176/2018 απόφασης για την υποβολή
πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία » στον άξονα
προτεραιότητας 03 , Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών
Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».

9.- Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου
προγράμματος « ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
2019 » με κωδικό πρόσκλησης Φ.Π1/2019 από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Πράσινο Ταμείο.
10.- Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για ανανέωση –τροποποίηση ΑΕΠΟ για την λειτουργία του
Λιμένα των υφιστάμενων και νέων έργων περιοχής, αρμοδιότητας
Ο.Λ.Π. Α.Ε.
11.- Ορισμός υπολόγου για το έργο « Συμβουλευτικό Κέντρο
Γυναικών στον Δήμο Σαλαμίνας » με κωδικό ΟΠΣ 5034809 στο
επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014 -2020».
12.- Ανακήρυξη της 29 ης Σεπτεμβρίου ως Δημόσια Εορτή τοπικής
σημασίας και αργίας για τον Δήμο.
13.- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας στο
περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 στον
άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
καταπολέμησης της φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της
Κοινωνικής συνοχής με τίτλο « Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου
Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου
για υπογραφή της σχετικής πρότασης.
14.- ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης « Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στον
Δήμο Σαλαμίνας » με κωδικό ΟΠΣ 5034809 στο επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 09.
15.- Συζήτηση του αιτήματος της Δ.Σ. κας Παπαελευθερίου Μαρίας
σχετικά με την σύσταση δυο προσωποπαγών θέσεων των κ.κ.Κουτούκα
Αθανασίας & Μανόγλου Γεωργίας.
16.- Έγκριση αναγκαιότητας ή μη , ονοματοθεσίας οδού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.