Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

 Ο χρόνος που η Περιφέρεια Αττικης  έδωσε  περίοδο χάριτος ώστε να ξηλώσουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ταμπέλες που βάση της νομοθεσίας ειναι παρατυπες   μετά και την επιστολή του Περιφερειάρχη έλαβε ΤΕΛΟΣ .

Όποτε συνεργεία θα αρχίσουν να ξηλώνουν αλλά και να χρεώνουν και να επιβάλουν πρόστιμα είναι πολύ κοντά .

Ας το έχουν υπόψη τους όλοι όσοι έχουν  θέματα και ας προλάβουν τις εξελίξεις ώστε να μην έχουν οικονομικές επιβαρύνσεις ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Τύπου

20/2/2020

Δελτίο Τύπου

Επιστολή Περιφερειάρχη Αττικής προς τους Δημάρχους της Αττικής και το
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την αφαίρεση παράνομων

πινακίδων

Γ. Πατούλης: Αναγκαία η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την
εφαρμογή του νόμου την αποξήλωση των αφισών και την επιβολή των

προβλεπόμενων κυρώσεων

Την παρέμβαση των Δήμων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για
την άμεση αποξήλωση των παράνομων αφισών που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικές οδικές
αρτηρίες της Αττικής, ζητά με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.
Όπως επισημαίνει στο σχετικό κείμενο είναι αναγκαία η ενεργοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή του νόμου για την αποξήλωση των αφισών και την
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής τονίζει στην επιστολή του ότι βασική δέσμευσή του
«προς τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, ως επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού
ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αττική, ήταν και οι άμεσες ενέργειες, για την αποξήλωση των χιλιάδων
παρανόμων διαφημιστικών αφισών, banners και πανό κ.λπ., τόσο και κυρίως, για την
ασφάλεια των συμπολιτών μας, οδηγών και πεζών, όσο και για την προστασία του
περιβάλλοντος, από τη βαριά υποβάθμισή του, από τέτοια φαινόμενα».
Ο Γ. Πατούλης τονίζει ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το Σεπτέμβριο του
2019, αποξηλώθηκαν 3.551 λάβαρα και αφίσες, που είχαν αναρτηθεί σε ιστούς
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, επί συνολικού μήκους οδικού δικτύου 275

χιλιομέτρων και έγινε καθαρισμός 3.575 ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής
σηματοδότησης, από σχοινιά και ταινίες που είχαν χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των
παράνομων αυτών διαφημιστικών αφισών, λαβάρων κ.λπ.
Διαπίστωση
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2020, αρμόδιοι
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, της Περιφέρειας Αττικής,
μετά από αυτοψία, διαπίστωσαν έντονο φαινόμενο παράνομης αφισοκόλλησης –
αφισορύπανσης, με αφίσες διαστάσεων 1,80×0,80μ, που απεικονίζουν τον πρώην
Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Σύριζα κ. Αλέξη Τσίπρα και διαφημίζουν ομιλία του, το
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, στο χώρο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, στο Π. Φάληρο, οι
οποίες έχουν τοποθετηθεί σε ιστούς ηλεκτροφωτισμού, σχεδόν σε όλο το μήκος των οδικών
αξόνων του πρωτεύοντος Αστικού οδικού δικτύου, ειδικότερα δε και ενδεικτικά:
 Π. Ράλλη από Στρατόπεδο Ρουφ μέχρι τον Κηφισό,
 Λ. Αθηνών και Θηβών στη διασταύρωση με τους παράπλευρους της Γέφυρας,
 Κηφισό και Ιερά Οδό στη διασταύρωση και κάτω από τη Γέφυρα και
 Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως

Βασικό αίτημά του στη σχετική επιστολή είναι η «εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο
άρθρο 9, του ν. 2946/2001» και η άμεση ενέργεια, κατά τις διατάξεις των οικείων
κανονισμών καθαριότητας, για την αποξήλωση των προαναφερόμενων αφισών και την
επιβολή των οριζομένων στο νόμο κυρώσεων σε βάρος κάθε υπαιτίου».

Επισυνάπτεται το κείμενο της σχετικής επιστολήςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αθήνα,

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα
Τηλ.: 2132063750
Fax: 2106984182
E-mail: gperatt@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: κ.κ. Δημάρχους Αττικής
Κοινοποίηση:
– Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη
– Διευθυντή Τροχαίας Αττικής
κ. Σπυρίδωνα Λάσκο

Όπως είναι γνωστό ,βασική δέσμευσή μου προς τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, ως
επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αττική», ήταν και οι άμεσες
ενέργειες, για την αποξήλωση των χιλιάδων παρανόμων διαφημιστικών αφισών, banners και
πανό κ.λπ., τόσο και κυρίως, για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, οδηγών και πεζών, όσο και
για την προστασία του περιβάλλοντος, απ ́τη βαριά υποβάθμισή του, από τέτοια φαινόμενα.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μου, ως Περιφερειάρχη
Αττικής και ειδικότερα το 3ο δεκαήμερο μηνός Σεπτεμβρίου 2019, στο διοικητικά όρια της
Περιφέρειας Αττικής αποξηλώθηκαν 3.551 λάβαρα και αφίσες, που είχαν αναρτηθεί σε ιστούς
ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, επί συνολικού μήκους οδικού δικτύου 275
χιλιομέτρων και έγινε καθαρισμός 3.575 ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής
σηματοδότησης, από σχοινιά και ταινίες που είχαν χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των
παράνομων αυτών διαφημιστικών αφισών, λαβάρων κ.λπ.

Το σοβαρό αυτό έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την συμμετοχή, βεβαίως, των
οικείων Δήμων και της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής και γνωστοποιήσαμε ότι δεν θα
επιδείξουμε, στο μέλλον, καμία ανοχή σε όσους απειλούν τις ζωές των συμπολιτών μας και
ρυπαίνουν το περιβάλλον, ότι είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε το πρόσωπο της
Αττικής και ότι αυτό θα το αποδεικνύουμε καθημερινά με πράξεις.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e4ea5411d61a806ef59b5d4 στις 20/02/20 17:27

2

Σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2020, αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών
Υποδομών, της Περιφέρειας Αττικής, μας εγνώρισαν ότι, μετά από αυτοψία, διαπίστωσαν
έντονο φαινόμενο παράνομης αφισοκόλλησης – αφισορύπανσης, με αφίσες διαστάσεων
1,80×0,80μ, που απεικονίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Σύριζα κ.Αλέξη
Τσίπρα και διαφημίζουν ομιλία του, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, στο χώρο του
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, στο Π. Φάληρο, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε ιστούς ηλεκτροφωτισμού,
σχεδόν σε όλο το μήκος των οδικών αξόνων του πρωτεύοντος Αστικού οδικού δικτύου,
ειδικότερα δε και ενδεικτικά:
● Π. Ράλλη από Στρατόπεδο Ρουφ μέχρι τον Κηφισό,
● Λ. Αθηνών και Θηβών στη διασταύρωση με τους παράπλευρους της Γέφυρας,
● Κηφισό και Ιερά Οδό στη διασταύρωση και κάτω από τη Γέφυρα και
● Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως

Ήδη, το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο, εξελίσσεται σε όλους, σχεδόν, τους Δήμους της
Περιφέρειας Αττικής.
Παρακαλείσθε θερμά, όπως και σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 9, του ν. 2946/2001,
ενεργήσετε άμεσα, κατά τις διατάξεις των οικείων κανονισμών καθαριότητας, για την
αποξήλωση των προαναφερόμενων αφισών και την επιβολή των οριζομένων στο νόμο
κυρώσεων σε βάρος κάθε υπαιτίου.
Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, θα ανταποκριθούν αμέσως σε κάθε αίτημά σας,
για τη παροχή της συνδρομής της, στο κατεπείγον και σοβαρό αυτό έργο σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εντεταλμένη
Σύμβουλο Τεχνικών Έργων, κα Ευρώπη Κοσμίδη ή/και τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης Ηλεκτροφωτιμού και Ηλεκτρομηχανολογικών
Εγκαταστάσεων, κ. Παναγιώτη Καρυώτη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γεώργιος Πατούλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.