Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαλαμίνα 23-1-2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Αρ.Πρωτ: – 1311 –
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ης Συνεδρίασης (ΤΑΚΤΙΚΗ)

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του N.4555/
2018, να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαλαμίνος, την 28 ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα 17.30
στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα :

1.- Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 .
2.- Επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ Ν.
3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και νεκροταφείου, έτους 2020.
3.- Έκτακτη Κατανομή ποσού 38.856,63€ προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης
των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Σαλαμίνας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 88030/10-12-2019 Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ.: @PRTKL@/20-12-2019
Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων” .
4.- Αναβάθμιση – προαγωγή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαλαμίνας .
5.- Έγκριση για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την
μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαλαμίνας.
6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου
Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, έτους
2020.
7.- Περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Αττική »
στον άξονα 12 « Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής ΕΤΠΑ» της
Περιφέρειας Αττικής , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

8.- Έκδοση ψηφίσματος – διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς
τους αρμόδιους φορείς, για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών του
ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος της Δ.Σ. κας
Αικατερίνης Μπούταλη – Παυλίδη.
9.- Παράταση του έργου : « Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης » στα
Αμπελάκια.
10.- Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε του έργου που αφορά : Επισκευή τμήματος δικτύου
ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας.
11.- Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :» Συνδέσεις
ακινήτων με το βαρυτικό σύστημα αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας .
12.- Συγκρότηση Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.
13.- Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς Σεληνίων .
14.- Σύσταση θέσης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου , κλάδου ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας εις εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας.
15- Εκδίκαση ένστασης της κ. Καρατζά Αλεξάνδρας κατά της 190/2018
του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας.
16.- Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
17.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.