Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

…. Ένας ΝΕΟΣ   κόμβος στην περιοχή  Παλουκιών σε σημείο όπου συναντιούνται δρόμοι μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης θα είναι πολύ σύντομα στην ζωή των οδηγών στο νησί μας….

…. Θα  διευκολύνει ;  ή  θα  προβληματίσει ;

…. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί  μετά την παράδοση  του κόμβου …στην πράξη ..

…. Προσωπικά  ως οδηγός και έχοντας αποψη για το πως οδηγούν οι συνάδελφοι …. θα επέλεγα  διαμόρφωση  σε  κόμβο , αλλά  και την  τοποθέτηση Φαναριών  κυκλοφορίας…

…. Και αυτό γιατί ιδιαίτερα τις ήμερες εξόδου των οχημάτων που   υπάρχει   μεγάλη κίνηση   στους δρόμους  ( Σαλαμινομάχων – Θέμιδος – Αμπελακίων )  προς τα Φέρυ ,  θα υπάρχει  σημαντική καθυστέρηση και αναστάτωση για το ποιος να …χωθεί πρώτος …. Έλληνες είμαστε ..

…. Χωρίς να θέλω  να  γίνω μάντης κακών ,προβλέπω μέχρι να μάθου θα  υπάρχουν πολλά …θέματα 

…. Και αυτό γιατί ..  .. δυστυχώς πολλοί οδηγοί  δεν γνωρίζουν τον κώδικα σε  Κυκλικούς κόμβους  ….. που είναι και  ο πρώτος  αυτού του τύπου στο νησί μας …

….Στο  άρθρο  που ακόλουθη θα ενημερωθούμε   για το ποιος έχει προτεραιότητα σε κόμβους σαν και αυτόν στα Παλούκια…..

 

 

Προτεραιότητα μεταξύ οχημάτων σε κυκλικούς κόμβους

Η προτεραιότητα των οχημάτων στους κυκλικούς κόμβους, όπως και σε κάθε κόμβο, ορίζεται με κατάλληλη σήμανση. Όταν δεν υπάρχει σήμανση, ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα.
(άρθρο 26 του Κ.Ο.Κ. παράγραφοι 4 και 5)

Στην Ελλάδα λέμε ότι προτεραιότητα έχει αυτός που εισέρχεται στον κυκλικό κόμβο. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους σήμανση που να ρυθμίζει κατά προτεραιότητα την κυκλοφορία, οπότε από την στιγμή που κινούμαστε μέσα στον κόμβο, τα οχήματα που εισέρχονται σε αυτόν έχουν προτεραιότητα γιατί έρχονται από τα δεξιά μας.

Τα τελευταία χρόνια τοποθετείται σήμανση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας σε όλο και περισσότερους κυκλικούς κόμβους, δίνοντας προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται μέσα σε αυτόν.
Με τον τρόπο αυτόν, σε περιπτώσεις πυκνής κυκλοφορίας, δεν δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και υπάρχει πιο ομαλή κίνηση των οχημάτων, από τη στιγμή που δεν εισέρχονται συνέχεια και μετέπειτα να ακινητοποιούνται στην επόμενη είσοδο του κόμβου για να εισέλθουν οι εκ δεξιών τους.

5 02

Συνηθέστερες πινακίδες σήμανσης που συναντάμε σε κυκλικούς κόμβους:
5 Κ-305 Ρ-535 Ρ-1,2

Κ-30: Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
Ρ-53: Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
Ρ-1: Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας. H πινακίδα αυτή σημαίνει ότι στον κόμβο προ του οποίου τοποθετείται, οι οδηγοί πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στα οχήματα, τα οποία κινούνται στην άλλη οδό
Ρ-2: Υποχρεωτική διακοπή πορείας.
(1) H πινακίδα αυτή που τοποθετείται πριν από κόμβο, σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος πριν από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται στην οδό, προς την οποία πλησιάζει.
(2) H αυτή πινακίδα που τοποθετείται σε άλλα σημεία, πλην κόμβου, σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος στη θέση της πινακίδας και μη εκ νέου εκκίνηση μέχρις ότου βεβαιωθεί o οδηγός του ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο.

Οι Κ-30 και Ρ-53 δεν ρυθμίζουν την προτεραιότητα. Η Κ-30 τοποθετείται αρκετά πριν τον κυκλικό κόμβο ώστε να μας εφιστά την προσοχή για την προσέγγισή μας σε αυτόν.
Από τις παραπάνω πινακίδες, οι Ρ-1 και Ρ-2 είναι αυτές που ρυθμίζουν την προτεραιότητα.

Ισόπεδος κυκλικός κόμβος με τοποθέτηση, προς χάριν παραδείγματος, διαφορετικών πινακίδων σήμανσης προτεραιότητας (Ρ-1, Ρ-2 και χωρίς σήμανση) (εικόνα 01).
Λόγω χώρου της εικόνας, οι Κ-30 δεν τοποθετήθηκαν στην πάνω και στην κάτω οδό. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν τοποθετήθηκαν οι πινακίδες για τις διαβάσεις πεζών.

5 03
Εικόνα 01: Ισόπεδος κυκλικός κόμβος με τέσσερις εισόδους/εξόδους (Α,Β,Γ και Δ).

Στην παραπάνω εικόνα, η είσοδος Β έχει την Ρ-1 και η Δ έχει την Ρ-2, οπότε όταν εισερχόμαστε στον κυκλικό κόμβο από αυτές τις εισόδους, υποχρεούμαστε να παραχωρούμε προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται μέσα σε αυτόν.
Όταν εισερχόμαστε από τις εισόδους Α και Γ, έχουμε προτεραιότητα και τα οχήματα που κινούνται μέσα στον κόμβο υποχρεούνται να μας την παραχωρήσουν.
Επίσης, σε κάθε είσοδο/έξοδο του κυκλικού κόμβου υπάρχουν διαβάσεις πεζών χωρίς φωτεινή σηματοδότηση, οπότε είτε εισερχόμαστε σε αυτόν είτε εξερχόμαστε από αυτόν, επιβάλλεται να παραχωρούμε προτεραιότητα στους πεζούς που κινούνται σε αυτές ή ετοιμάζονται να κατέβουν στο οδόστρωμα για να τις διασχίσ

Κατά την άποψή μου, οι κυκλικοί κόμβοι είναι πολύ αποτελεσματικοί σε οδούς ήπιας έως μέτριας κυκλοφορίας διότι δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες και να διακόπτεται έτσι η ροή των οχημάτων.
Αυτό που βρίσκω υπερβολικό είναι η τοποθέτηση πινακίδων STOP στις εισόδους αυτών των κόμβων. Η πινακίδα STOP σημαίνει «Υποχρεωτική διακοπή πορείας», δηλαδή ακινητοποιούμε το όχημά μας ακόμα και όταν δεν κυκλοφορεί κανείς άλλος στον δρόμο. Θα το καταλάβαινα αυτό αν στις εισόδους υπήρχαν εμπόδια που περιόριζαν την ορατότητα του κυκλικού κόμβου, αλλά οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι ελεύθεροι από εμπόδια και υπάρχει πολύ καλή ορατότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί, βλέποντας ότι μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με ασφάλεια, να μην σταματούν. Η πράξη αυτή όμως δημιουργεί σταδιακά την επικίνδυνη συνήθεια να μην ακινητοποιείται το όχημα στην ύπαρξη πινακίδας STOP και να μειώνεται έτσι η σημασία της.

Από τη στιγμή που υπάρχει καλή ορατότητα στις εισόδους και εξόδους του κυκλικού κόμβου, τότε πιστεύω η πινακίδα «Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας» είναι πιο κατάλληλη. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιο όχημα στο οποίο θα πρέπει να γίνει η παραχώρηση προτεραιότητας, τότε δεν είναι απαραίτητη η ακινητοποίηση του οχήματός μας, έτσι θα υπάρχει ασφαλής και ομαλή ροή της κυκλοφορίας.
Τοποθετώντας πινακίδες STOP σε δρόμους όπου δεν είναι απαραίτητες, δημιουργούμε κυκλοφοριακή συμφόρηση χωρίς λόγο.

ΠΗΓΗ  https://driversvscode.wordpress.com/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.